ผลงานของ คุณMad3Wizard

ผลงานของ คุณMad3Wizard จิตที่คิดจะให้ สุขกว่า จิตที่คิดจะเอา
Email webmaster: hs9lu@hotmail.com


ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ สำหรับท่านที่คิดจะซื้อ DreamBox โดยไม่ได้ศึกษา
ชุดที่ 1 : การใช้โปรแกรม DreamUp ในการ Flash เครื่อง ที่เกิดอาการ Freeze
ชุดที่ 2 : การทำ Factory Reset และการตั้งค่าหลังจากกลับมาแล้ว(เฉพาะเบื้องต้น)
ชุดที่ 3 : การเปลี่ยนเมนูจากแบบ Icon เป็นแบบ List เผื่อบางทีไม่ถนัดแบบ Icon
ชุดที่ 4 : การตั้งค่า IP Address หรือการตั้งให้ DreamBox ติดต่อ Internet ได้
ชุดที่ 5 : การตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ Internet ได้หรือไม่ เป็นการตรวจสอบการต่อ Internet
ชุดที่ 6 : การติดตั้งดาวเทียมและการตั้งค่า จะเป็นการติดตั้งดาวเทียมและการตั้งค่าของ LNB
ชุดที่ 7 : วิธีการเปลี่ยน PassWord วิธีการเปลี่ยน Password ให้กับเครื่อง DreamBox
ชุดที่ 8 : การ Scan ช่องรายการ ต่อกันด้วยการสแกนช่องรายการตามสัญญาที่เคยให้ไว้ครับ
ชุดที่ 9 : การเพิ่มดาวเทียม
การแกะรหัส Setup lock/Parental lock สำหรับท่านที่ซื้อเครื่องมาแล้วถูกเข้ารหัส
ข้อมูลเบื้องต้น
ชุดที่ 1 :
ชุดที่ 2 :
ชุดที่ 3 :
ชุดที่ 4 :
ชุดที่ 5 :
ชุดที่ 6 :
ชุดที่ 7 :
ชุดที่ 8 :
ชุดที่ 9 :
Setup lock :

เว็บบ้ายอดอทคอม ผลิตจากชนบทไทยภาคใต้ ทีมงานทุกคน ดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ในชนบท
ติดต่อทีมงานที่ Email: webmaster@bayore.com, webmaster@bayore.net หรือ hs9lu@hotmail.com